Big Adoption Conversation – January 27 am / Sgwrs Mabwysiadu Fawr – Ionawr 27 yb

10 December 2021 | Blog

Join the Big Adoption Conversation on Thursday 27th January 10.00am to 12.30pm 

 

Help shape the future priorities for adoption in Wales Register – www.adoptionvoices.wales

 

This free virtual event is for adoptive families, adopted people, social workers, representatives from the Welsh Government, senior managers, strategic planners and practitioners in the adoption community.

 

Using the latest survey results of Adoption UK’s Adoption Barometer report alongside other information we will begin to consider the priorities that will guide the work of the National Adoption Service (NAS) as it develops the emerging Adopt Cymru 2025* plan.

 

Please register for one of the following workshops,

 

  1. Teenage years and transitions to adulthood
  2. Education
  3. Contact with birth family
  4. Becoming an adoptive family

 

After registering, you will receive a confirmation email with details for joining the event. www.adoptionvoices.wales

 

*The current service plan for NAS runs to the end of March 2022. NAS is therefore aiming to develop a plan for Welsh adoption services up to the end of 2025 – this will be known as Adopt Cymru 2025.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ymunwch â’r Sgwrs Mabwysiadu Fawr ar Ddydd Iau 27eg o Ionawr 10.00yb i 12.30yp 

 

Helpu i lunio blaenoriaethau’r dyfodol ar gyfer mabwysiadu yng Nghymru Cofrestru – www.adoptionvoices.wales/?lang=cy

 

Mae’r rhith ddigwyddiad rhad ac am ddim hwn ar gyfer teuluoedd sy’n mabwysiadu, pobl wedi’u mabwysiadu, gweithwyr cymdeithasol, cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, uwch reolwyr, cynllunwyr strategol ac ymarferwyr yn y gymuned fabwysiadu.

 

Gan ddefnyddio canlyniadau diweddaraf adroddiad Baromedr Mabwysiadu Adoption UK ochr yn ochr â gwybodaeth arall, byddwn yn dechrau ystyried y blaenoriaethau a fydd yn llywio gwaith y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol (GMC/NAS) wrth iddo ddatblygu cynllun Adopt Cymru 2025* sy’n dod i’r amlwg.

 

Cofrestrwch ar gyfer un o’r gweithdai sy’n dilyn,

 

  1. Blynyddoedd yr Arddegau a Phontio i fod yn Oedolyn
  2. Addysg
  3. Cyswllt â theulu biolegol
  4. Dod yn deulu mabwysiadol

 

Ar ôl cofrestru, byddwch yn cael ebost cadarnhau yn cynnwys gwybodaeth am ymuno â’r digwyddiad.

 

*Mae’r cynllun gwasanaeth presennol ar gyfer GMC yn rhedeg hyd at ddiwedd Mawrth 2022. Felly, nod GMC yw datblygu cynllun ar gyfer gwasanaethau mabwysiadu Cymru hyd at ddiwedd 2025 – gelwir hwn yn Adopt Cymru 2025.

 

DW
Dan Warner
Read more
Share